Klinik Psikolog Ezgi Bahadır

WISC-IV ZEKA TESTİ

WISC-IV Hakkında Genel Bilgiler

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. WISC-IV, 4 zihinsel beceri kümesine dağılmış olan 10 temel ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır. Çeşitli sebeplerle temel alt testleri uygulamanın uygun olmadığı durumlarda yedek alt testlerden yararlanılmakta olup her çocuk için önerilen uygulama 10 temel alt testin tamamıdır. Tahmini uygulama süresi çocuğun çalışma hızına bağlı olarak 90 ila 120 dakika arasında değişmektedir.

Aynı çocuğun ikinci bir WISC-IV değerlendirmesi için en az 1 yıl beklemek gerekmektedir.

Çocuğunuzun Bilişsel Performansı Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın Faydaları

WISC-IV Zeka Testi, çocukların ve gençlerin zekâ düzeylerini ölçmekle beraber onların güçlü ve zayıf bilişsel becerileri ile ilgili ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi güçlü becerilerin daha ileriye taşınabilmesi veya yönetilebilmesi mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun sergilediği zihinsel performansın yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmaktadır.

Bunun yanı sıra WISC-IV, üstün zihinsel potansiyele sahip çocukların tespiti ve uygun öğretim yöntemlerinin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

WISC-IV bilişsel performansı yaşıtlarının gerisinde olan çocuklar için tespit edilen alanlara özel müdahale programlarının acil olarak oluşturulmasına, var ise öğrenme güçlükleri ile ilgili ipuçları edinilmesine yardımcı olarak güçlü bir araçtır. Okulda veya sosyal yaşantısında çeşitli sorunlar yaşayan çocukların hem bilişsel hem de duygusal - sosyal anlamda kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Akademik başarı veya başarısızlık, arkadaşlık ilişkileri, otoriteyle kurulan ilişki gibi durumlar zihinde ayrı ayrı gelişim gösteren alanlar değillerdir.

Genellikle zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim birbirlerinden etkilenen sarmal olarak gelişen alanlardır. Tüm bu alanların tespit edilip bütüncül olarak ele alınması, çocukların yaşadıkları sorunların çözümüne en hızlı şekilde ulaşmayı sağlar.

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV (WISC-IV), 2008 yılında ticari ve bilimsel telif hakları Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından alınarak Öktem ve ark. (2008-2012) tarafından uyarlanmıştır. Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanan en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır.

© Copyright 2020 | Klinik Psikolog Ezgi Bahadır