Klinik Psikolog Ezgi Bahadır

MOXO DİKKAT PERFORMANS TESTİ

Uyaranlar Çağında Dikkatiniz Yerinde mi?

Neden Moxo Dikkat Performansı Testi’ne İhtiyaç Duyabilirsiniz?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) denince yaygın olarak akla gelen yetişkinlerin baş etme stratejilerinin yetersiz kaldığı, ele avuca sığmayan çocuklardır.

Oysa ki çocukluğunda tanı almamış birçok DEHB’li Yetişkin günlük yaşamlarında ciddi problemler yaşamaktadır.

Unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık, organize olmada güçlük yaşama, zaman yönetiminde zorluk yaşama, kronik can sıkıntısı gibi günlük hayatı belirli ölçülerde baltalayan yaşantıların sebebi DEHB olabilir. Çocukluk döneminde DEHB olduğu halde, tanı ile tespit edilemeyen bireyler yetişkinlik dönemlerinde de “sorunlu” olarak olumsuz bir etiketlenmeye maruz kalabilmektedirler.

Peki Yapacağımız Bu Moxo Testi Nedir?

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir. https://www.moxoturkiye.com/moxo-nedir/

Moxo Dikkat Performans Testi çocuk ve genç / yetişkin formu olmak üzere iki ayrı formatta tasarlanmıştır. Testin ayırıcı özelliği, görsel ve işitsel çeldirici uyaranların inhibe edilebilmesi esasına dayanmaktadır.

Moxo Çocuk Testi

MOXO Çocuk testi 6-12 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Uzmanlar için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısında ve DEHB tanısı alan bireylerin takip süreçlerinde yardımcı araç işlevi görür. Testin çeldiricileri farklı çevresel uyaranların etkilerini gözlemlemek amacıyla eşsiz olarak tasarlanmıştır ve disleksi gibi öğrenme güçlükleri olan çocuklar için de uygulanabilir bir formattadır.

Moxo Yetişkin ve Genç Testi

MOXO Yetişkin ve Genç testi 13-65 yaş arası gençleri ve yetişkinleri kapsamakta olup, uzmanlar için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısında ve DEHB tanısı alan bireylerin takip süreçlerinde yardımcı araç görevi görmektedir. Yetişkinlerin günlük hayattaki dikkat performansının profilini çıkarmamıza yardımcı olur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu; çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları bölümlerine yapılan başvurulardaki en sık sebeplerinden biridir. Toplumdaki genel kanı DEHB’nin bir tür çocukluk çağı problemi olduğu yönündedir ancak DEHB etkileri hayat boyu süren nöropsikiyatrik bir durumdur. DEHB’nin etkilerinin görüldüğü üç alt alan bulunmaktadır; dikkat, hiperaktivite ve dürtüsellik.

Dikkat

Dikkat, ilgili uyarıcıları seçebilme ve onlara yoğunlaşabilme becerisidir. Dikkatin işaret edilen veya uzun ve sıkıcı herhangi bir etkinlik üzerinde uzun süre yoğunlaşamamasını ‘’dikkat eksikliği’’ olarak tanımlayabiliriz. İlgili olmayan uyaranlardan fazlasıyla etkilenme, unutkanlık, dalgınlık gibi sorunlar da dikkat ile ilgili ele alınması gereken durumlardır.

“...derslerde hayallere dalıyor, ... sürekli dışarıyı izliyor, … ödevlerini evde unutuyor, ... eşyalarını okulda unutuyor, ...ödev yapmayı sevmiyor ve çok oyalanıyor” gibi söylemler dikkat eksikliği yaşayan çocukların ebeveyn ve öğretmenleri tarafından sıkça sarf edilen cümlelerdir.

Hiperaktivite

Hiperaktivite, sürekli ve ölçüsüz bir eylem halinde olma durumudur. Bebeklikten, hatta anne karnından itibaren yaşıtlarına göre daha fazla hareketli olma, enerjinin hiç bitmemesi, sabır ve sebat duygusu gelişiminin yaşıtlarının gerisinde seyretmesi gibi durumlar hiperaktivite başlığı altında ele alınmalıdır.

“...sürekli ayakta dolaşıyor, ...sürekli sırasında kıpırdanıyor, ...evde hep dolapların koltukların tepesinde koşuyor, ...söylediklerimi dinlemiyor, ...onu kontrol edemiyorum, ...sürekli söz kesiyor ve sırasını bekleyemiyor” gibi söylemler hiperaktivitesi olan çocukların ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin sarf ettiği cümlelerdir.

Dürtüsellik

Dürtüsellik, davranışların ortama ve sonuçlarına göre düzenlenmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili bir sorundur. Hangi davranışın hangi ortama uygun olup olmadığı bilinmesine rağmen davranışın gerçekleşmesinden önce düşünülememesi sebebiyle rasyonel olarak bilinen kural kişi tarafından uygulanamaz. “...burada bu davranış yapılmaz, … bunu yaparsam annem kızar, ...bunu söylersem arkadaşım kırılır…” gibi düşünceler davranıştan önce getirilemez. Ebeveynler ve öğretmenler tarafından “Yapmaması gerektiğini bildiği halde yapmıyor.” şeklinde değerlendirilebilirler ve bu durum yetişkinlerde öfke duygusunu uyandırabilir. Neden bu davranışları yaptıkları sorusuna genelde “Bilmiyorum.” yanıtı gelir veya sessiz kalınır. Kendi davranışı ile ilgili belirsizlik yaşayan çocuk, çevrenin de “yaramaz” “şımarık” gibi etiketlemeleri ile birlikte hem suçluluk hem de olumsuz bir benlik algısı geliştirebilir.

© Copyright 2020 | Klinik Psikolog Ezgi Bahadır